Terms and Conditions

Các Điều Khoản và Điều Kiện

Cập nhật lần cuối: 24/03/2019

Các Điều Khoản và Điều Kiện này (“Các Điều Khoản”, “Các Điều Khoản và Điều Kiện”) điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn với trang web http://www.femmuevn.com (“Dịch Vụ”) được vận hành bởi Công ty TNHH Blanc Corporation (“về chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam với Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314873781 cấp ngày 01/02/2018.

Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây trước khi sử dụng Dịch Vụ:

Việc truy cập và sử dụng Dịch Vụ tùy thuộc vào sự chấp thuận và tuân thủ của bạn theo các Điều Khoản này. Các Điều Khoản này được áp dụng đối với tất cả khách truy cập, người dùng và bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này bạn sẽ không thể truy cập vào Dịch Vụ.

Việc Mua Hàng

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào hiện có thông qua Dịch Vụ (“Việc Mua Hàng”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Việc Mua Hàng của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ tín dụng, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn cam kết và bảo đảm rằng: (i) bạn hoàn toàn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng nào hoặc (các) phương thức thanh toán nào khác liên quan tới bất kỳ Việc Mua Hàng nào, bất kể bạn là chủ sở hữu của (các) thẻ tín dụng hoặc bạn được ủy quyền để sử dụng (các) thẻ tín dụng; và rằng (ii) các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.

Bằng việc cung cấp các thông tin nêu trên, bạn cho phép chúng tôi quyền được cung cấp thông tin cho các bên thứ ba nhằm các mục đích hỗ trợ để hoàn tất Việc Mua Hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền được từ chối hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của bạn vào bất kỳ thời điểm nào cho các lý do nhất định bao gồm nhưng không giới hạn: sự sẵn có của hàng hóa hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng của bạn nếu có sự nghi ngờ về lừa dối hoặc giao dịch trái phép hoặc giao dịch bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn dựa trên Chính Sách Bảo Mật được đề cập tại link.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chính Sách Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi (bao gồm Vận Chuyển, Thanh Toán, Hoàn Trả và Đổi Trả và Hủy Bỏ), vui lòng xem link.

Tình Trạng Sẵn Có, Các Lỗi và Các Sai Sót

Chúng tôi hiện vẫn đang liên tục cập nhật các đề xuất của chúng tôi về sản phẩm và dịch vụ trên Dịch Vụ. Sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn có trên Dịch Vụ của chúng tôi có thể bị sai lệch, mô tả chưa chính xác hoặc không có sẵn và chúng tôi có thể sẽ gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin trên Dịch Vụ, và khi quảng cáo trên các trang web khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa các lỗi, các thông tin không chính xác hoặc thiếu sót bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, mô tả chi tiết, tình trạng sẵn có và các dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giữ nguyên giá không thay đổi vào thời điểm giao hàng cho khách hàng sau khi có xác nhận sau cùng của khách hàng về hàng hóa đã đặt hàng.

Các Cuộc Thi, Rút Thăm Trúng Thưởng và Hoạt Động Xúc Tiến

Bất kỳ cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các hoạt động xúc tiến nào khác (gọi chung là “Các Hoạt Động Xúc Tiến”) được cung cấp thông qua Dịch Vụ có thể được điều chỉnh bởi các quy định riêng biệt với Các Điều Khoản này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Các Hoạt Động Xúc Tiến nào, vui lòng xem xét các quy định áp dụng cũng như Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Nếu các quy định về một Hoạt Động Xúc Tiến xung đột với Các Điều Khoản này, quy định về Hoạt Động Xúc Tiến sẽ được áp dụng.

Các Tài Khoản

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ vào mọi thời điểm. Việc không tuân thủ sẽ cấu thành hành vi vi phạm Các Điều Khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức trên Dịch Vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch Vụ và chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào thực hiện bằng mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn có thuộc Dịch Vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba hay không.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi biết được bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng như là tên người dùng đối với tên của cá nhân hoặc pháp nhân khác hoặc tên mà không hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu thuộc bất kỳ quyền nào của người hoặc pháp nhân khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp, hoặc một tên có ý nghĩa xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu.

Chính Sách Bản Quyền

Chúng tôi tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của những người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi khiếu nại rằng Nội Dung được công bố trên Dịch Vụ vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi Phạm”) của bất kỳ người nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một cá nhân, và bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép bằng một hình thức cấu thành hành vi vi phạm bản quyền đang diễn ra thông qua Dịch Vụ, bạn phải gửi thông báo bằng văn bản đến bộ phận “Vi Phạm Bản Quyền” của femmuevn@blancvietnam.com và kèm theo mô tả chi tiết về vi phạm bị cáo buộc trong thông báo của bạn.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền bồi thường thiệt hại (bao gồm các chi phí và phí luật sư) nếu xuyên tạc rằng bất kỳ Nội Dung nào vi phạm bản quyền của bạn.

Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ cũng như nội dung, các tính năng và chức năng gốc của Dịch Vụ là và vẫn sẽ là tài sản độc quyền của Công ty TNHH Blanc Corporation và các bên li-xăng quyền của công ty. Dịch Vụ được bảo vệ bởi pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu và các luật khác của cả Việt Nam và nước ngoài. Nhãn hiệu và hình ảnh thương mại của chúng tôi sẽ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Blanc Corporation.

Các Đường Dẫn Đến Những Trang Web Khác

Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm các đường dẫn đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Công ty TNHH Blanc Corporation.

Công ty TNHH Blanc Corporation không phải kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, các chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Công ty TNHH Blanc Corporation không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, các hàng hóa hoặc các dịch vụ nào có sẵn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và các điều kiện cũng như các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Chấm Dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm Các Điều Khoản.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần đơn giản ngừng sử dụng Dịch Vụ.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp Công ty TNHH Blanc Corporation cũng như giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc chi nhánh của công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, nghiêm trọng hoặc phạt vi phạm nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc mất lợi nhuận, dữ liệu, lợi ích, mối quan hệ hoặc các tổn thất vô hình khác, gây ra bởi (i) việc truy cập hoặc sử dụng hoặc việc không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của bạn; (ii) bất kỳ hành vi hoặc nội dung nào của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch Vụ; (iii) bất kỳ nội dung thu được từ Dịch Vụ; và (iv) sự truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi sự truyền tải hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo đảm, hợp đồng, sự vi phạm (kể cả do sơ ý) hay bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không và kể cả khi một biện pháp khắc phục được nêu trong tài liệu này không đạt được mục đích thiết yếu của liệu pháp đó.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Bạn tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng Dịch Vụ của bạn. Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “CÓ SẴN”. Dịch Vụ được cung cấp không bao gồm các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù được thể hiện rõ hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngầm định cho khả năng bán hàng, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, sự không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

Công ty TNHH Blanc Corporation, các công ty con, chi nhánh và người cấp phép không bảo đảm rằng a) Dịch Vụ sẽ hoạt động liên tục, bảo mật hoặc có sẵn tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào; b) bất kỳ lỗi nào hoặc sai sót nào sẽ được sửa chữa; c) Dịch Vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; hoặc d) các kết quả sử dụng Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Luật Điều Chỉnh và Giải Quyết Tranh Chấp

Các Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam, bất kể có sự xung đột các điều khoản pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản này sẽ không bị xem là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản này bị một tòa án tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, các quy định còn lại của Các Điều Khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều Khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về Dịch Vụ của chúng tôi và xóa bỏ, thay thế mọi thỏa thuận có thể có giữa chúng ta trước đây về Dịch vụ.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Dịch vụ sẽ được giải quyết trên cơ sở đàm phán thân thiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu các bên không giải quyết được tranh chấp trong thời hạn trên, một bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

Các Thay Đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế Các Điều Khoản này bất kỳ thời điểm nào. Nếu một thay đổi là trọng yếu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Yếu tố cấu thành một thay đổi trọng yếu sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch Vụ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Các Điều Khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại femmuevn@blancvietnam.com.

__________________________________________________________________________________________________

Effective date: March 24, 2019

These Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") govern your relationship with http://www.femmuevn.com website (the "Service") operated by Blanc Corporation Co. Ltd ("us", "we", or "our"), a company established and operating under law of Vietnam with its Enterprise Registration Certificate No. 0314873781 issued on 01 February 2018. Please read these Terms and Conditions carefully before using the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service. By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Purchases

If you wish to purchase any product or service made available through the Service ("Purchase"), you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase including, without limitation, your credit card number, the expiration date of your credit card, your billing address, and your shipping information. You represent and warrant that: (i) you have the legal right to use any credit card(s) or other payment method(s) in connection with any Purchase, regardless of you are owner of credit card(s) or you are authorized to use credit card(s); and that (ii) the information you supply to us is true, correct and complete. By submitting such information, you grant us the right to provide the information to third parties for purposes of facilitating the completion of Purchases. We reserve the right to refuse or cancel your order at any time for certain reasons including but not limited to: product or service availability, errors in the description or price of the product or service, error in your order or other reasons. We reserve the right to refuse or cancel your order if fraud or an unauthorised or illegal transaction is suspected. We will collect your information based on our Privacy Policy as mentioned in link.

For your further information on our Customer Service Policy (including Shipping, Payment, Return and Exchange, and Cancellation), please see link.

 

Availability, Errors and Inaccuracies

We are constantly updating our offerings of products and services on the Service. The products or services available on our Service may be mispriced, described inaccurately, or unavailable, and we may experience delays in updating information on the Service and in our advertising on other web sites.

We reserve the right to change or update information and to correct errors, inaccuracies, or omissions including prices, product images, specifications, availability, and services at any time without prior notice. However, we will keep the price unchanged at the time of delivery of goods to customers after having their final confirmation on ordered goods.  

Contests, Sweepstakes and Promotions

Any contests, sweepstakes or other promotions (collectively, "Promotions") made available through the Service may be governed by rules that are separate from these Terms. If you participate in any Promotions, please review the applicable rules as well as our Privacy Policy. If the rules for a Promotion conflict with these Terms, the Promotion rules will apply.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

You may not use as a username the name of another person or entity or that is not lawfully available for use, a name or trade mark that is subject to any rights of another person or entity other than you without appropriate authorization, or a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene.

Copyright Policy

We respect the intellectual property rights of others. It is our policy to respond to any claim that Content posted on the Service infringes the copyright or other intellectual property infringement ("Infringement") of any person.

If you are a copyright owner, or authorized on behalf of one, and you believe that the copyrighted work has been copied in a way that constitutes copyright infringement that is taking place through the Service, you must submit your notice in writing to the attention of "Copyright Infringement" of femmuevn@blancvietnam.com and include in your notice a detailed description of the alleged Infringement.

You may be held accountable for damages (including costs and attorneys' fees) for misrepresenting that any Content is infringing your copyright.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Blanc Corporation Co. Ltd and its licensors. The Service is protected by copyright, trademark, and other laws of both the Viet Nam and foreign countries. Our trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service without the prior written consent of Blanc Corporation Co. Ltd.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Blanc Corporation Co. Ltd.

Blanc Corporation Co. Ltd has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party web sites or services. You further acknowledge and agree that Blanc Corporation Co. Ltd shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

Limitation Of Liability

In no event shall Blanc Corporation Co. Ltd, nor its directors, employees, partners, agents, suppliers, or affiliates, be liable for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, including without limitation, loss of profits, data, use, goodwill, or other intangible losses, resulting from (i) your access to or use of or inability to access or use the Service; (ii) any conduct or content of any third party on the Service; (iii) any content obtained from the Service; and (iv) unauthorized access, use or alteration of your transmissions or content, whether based on warranty, contract, tort (including negligence) or any other legal theory, whether or not we have been informed of the possibility of such damage, and even if a remedy set forth herein is found to have failed of its essential purpose.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Blanc Corporation Co. Ltd, its subsidiaries, affiliates, and its licensors do not warrant that a) the Service will function uninterrupted, secure or available at any particular time or location; b) any errors or defects will be corrected; c) the Service is free of viruses or other harmful components; or d) the results of using the Service will meet your requirements.

Governing Law and Dispute Settlement

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Viet Nam, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Any disputesarising related tothe Servicewill be settled on a basis ofamicablenegotiation within 15 working days from commencing date of the dispute. If theparties cannot settledispute within the above-said timeline, one party will have right to bring the disputeto the competent courtof Vietnamfor final settlement.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 day-notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us by mail at femmuevn@blancvietnam.com.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
websitelogo.jpg

Copyright © 2018 BLANC Corporation Co., Ltd.  All Rights Reserved.

Số ĐKKD 0314873781 do sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 01/02/2018

8th Floor, Vietnam Business Center, 57-59 Ho Tung Mau Street, Ben NgheWard,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 028 6285 6832

femmue_vn@blancvietnam.com